test

Người việt nam[lời mời làm việc](Hãy giới thiệu nó nếu bạn ở gần)
Khả năng tiếng Nhật: N5 trở lên
Danh mục: day service (dành cho người cao tuổi chăm sóc)
Địa điểm: Adachi-ku, Tokyo
Giờ làm việc: 8:00 ~ 18:00 (8 giờ làm việc)
Hoàn thành ký túc xá của nhân viên: thuê 0 yên đến 30,000 yên (hiện có trong phòng 0 yên)
Mức lương: 8 giờ làm việc: 180,000 yên ~
Chi tiết / Thắc mắc:http://day-service.jp/?page_id=787

ベトナム語[求人](近くにいる場合は紹介してください)
日本語能力:N5以上
カテゴリ:デイサービス(高齢者ケア用)
所在地:東京都足立区
営業時間:8:00〜18:00(8営業時間)
スタッフ寮完成:0円〜3万円(0円で利用可能)
給料:8時間仕事:18万円〜
詳細/質問:http://day-service.jp/?Page_id = 787